Absolvoval zlínsky Ateliér produktového dizajnu Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe (2004 – 2010). Dnes pôsobí v Prahe a venuje sa prevažne produktovému a interiérovému dizajnu. V rozhovore sa autorka nezamerala len na otázky spojené s autorovou tvorbou, ale pokúsila sa spoločne pootvoriť niektoré obecnejšie problémy súvisiace so štúdiom dizajnu, hľadaním vlastnej cesty a umeleckej autenticity v prostredí dnešnej českej a slovenskej kultúrnej scény.

www.borisklimek.com

Štúdium
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Design výrobků II (2004 – 2010)
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Design výrobků III (2009)
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Industrial dizajn (2008)
Sheffield Hallam University, UK, Product design (2007)
ŠÚV Josefa Vydru Bratislava, Propagačné výtvarníctvo (2000 – 2004)

 

Skip to content