Stredný tanier s poklopom

Igor Balgavý

Keramika – Igor Balgavý, sklo – Eva Potfajová

výrobca/klient:
Eva Potfajová
Materiál:
keramika, sklo