Prebal knihy Pýcha a predsudok

Tlačená knižná obálka s lineárnou figurálnou kompozíciou na štvorčekovom podklade

výrobca/klient:
Vydavateľstvo Tatran
Materiál:
papier
Technika:
tlač
Rozmery:
v=285mm; š=205mm