Prebal knihy Jazzový slovník

Tlačená čierna knižná obálka na kartóne s inverznou čierno-bielou grafikou a lineárnou kompozíciou.

výrobca/klient:
Štátne hudobné nakladateľstvo, Bratislava
Materiál:
kartón, papier
Technika:
tlač
Rozmery:
v=420mm; š=200mm