Návrh sivé a oranžové štvrťktuhové oblúky

návrh natlačený na dvoch transparentných fóliách vlepených medzi dva papiere jeden s otvorom a signatúrou v pravo dole pod otvorom „Askold Žáčko“; pás sivých štvrťkruhových pásov pod ním oranžový, striedavo spolu 8 úplných pásov a dole vidieť len časť sivých pásov bez oblúka.

Návrhy vzorov na pieskované sklo pre okenné otvory pre palác Zichy

výrobca/klient:
Askold Žáčko
Materiál:
fólia
Technika:
lepenie, tlač
Rozmery:
v=700mm; š=400mm