Návrh oranžovo sivé sivé vertikálne pásy

návrh natlačený na troch transparentných fóliách vlepených medzi dva papiere jeden s otvorom a signatúrou v pravo dole pod otvorom „Askold Žáčko“; 6 riadkov s vertikálnym oranžovým pásom ku ktorému sa v dolnej časti z pravej strany pripája sivý a naň zas sivý pás, v otvore vidieť len 4 úplné pásy a v hornej časti vidieť len spodok dvoch sivých pásov

Návrhy vzorov na pieskované sklo pre okenné otvory pre palác Zichy

výrobca/klient:
Askold Žáčko
Materiál:
fólia
Technika:
lepenie, tlač
Rozmery:
v=700mm; š=400mm