Návrh oranžovo 2 sivé diagonálne pásy

Návrh oranžovo 2 sivé diagonálne pásy

návrh natlačený na troch transparentných fóliách vlepených medzi dva papiere jeden s otvorom a signatúrou v pravo dole pod otvorom „Askold Žáčko“; oranžový diagonálny pás z ktorého vidieť len dolnú časť a dva sivé vedľa seba na ľavo od oranžového, úplne vidieť dva takého rady a v dolnej časti len kúsky oranžových pásov

Návrhy vzorov na pieskované sklo pre okenné otvory pre palác Zichy

výrobca/klient:
Askold Žáčko
Materiál:
fólia
Technika:
lepenie, tlač
Rozmery:
v=700mm; š=400mm
Skip to content