Návrh červeno 2 sivé V pásy v radoch

návrh natlačený na troch transparentných fóliách vlepených medzi dva papiere jeden s otvorom a signatúrou v pravo dole pod otvorom „Askold Žáčko“; vidieť štyri úplné pásy po 5 V červený a dva sivé, v dolnej časti neúplný pás vidieť len červené V a časť sivého.

Návrhy vzorov na pieskované sklo pre okenné otvory pre palác Zichy

výrobca/klient:
Askold Žáčko
Materiál:
fólia
Technika:
lepenie, tlač
Rozmery:
v=700mm; š=400mm