Kolekcia pohárov

Kolekcia pohárov s farebným prvkom, ručné fúkanie
1. zvonovitý kalich, noha z modrého skla s prílepom, guľkou a prstencom, v. 177 mm
2. kalich na silnej nohe obtočenej zelenou sklenou niťou, v. 160 mm
3. pohár na šampanské typ flauta, modrá noha s prstencami, v. 243 mm
4. pohár na šampanské typ flauta, noha z ružového skla, v. 215 mm
5. pohár na šampanské – miska, kalich kónický, zdobený striebornými bodkami, v. 195 mm
6. pohár – kalich z číreho skla, noha a dienko modré sklo, v. 160 mm
7. pohár na kónicky sa zužujúcej nohe okrovej farby, v. 200 mm
8. pohár z číreho skla na šampanské, prílep v tvare kvetu, v. 140 mm
9. pohár z číreho skla na likér, prílep v tvare 6 lupeňov, v. 150 mm

výrobca/klient:
R-Glass, Katarínska Huta
Materiál:
sklo
Technika:
ručné fúkanie
Rozmery:
=177; =160; =243; =215; =195; =160; =200; =140; =150 (9 ks)
Skip to content