Infražiarič — horské slnko Mikrolux

Na tvarovom riešení druhého horského slnka (po Premalexe) sa podieľal pracovník výtvarného oddelenia Prema Stará Turá, Jozef Havlík – už názov Mikrolux zohľadňoval kompaktné rozmery výrobku. Začiatkom 60. rokov bol k navrhovaniu Mikroluxu prizvaný aj skúsený dizajnér Zdeněk Kovář. Nevieme s istotou určiť vzájomný podiel oboch dizajnérov na výslednom tvare výrobku, ale špeciálne držadlo, ktoré fixuje obe časti horského slnka a zároveň slúži aj ako podstavec, vymyslel Havlík. Tento geniálny princíp vyvoláva dodnes úžas verejnosti. Havlík navrhol aj typografické riešenie nápisu Mikrolux a kompletnú grafickú podobu návodu na použitie a obalu. Mikrolux, ktorý bol vyhotovený v rôznych farebných variáciách, patrí medzi najkrajšie exponáty zbierky produktového dizajnu SMD.

Maroš Schmidt

výrobca/klient:
Chirana Stará Turá
Materiál:
kov, sklo
Technika:
lisovanie
Rozmery:
v=250mm; š=260mm; h=85mm
Skip to content