Ilustrácia; Ilustrácia do časopisu Zornička, s.4-5

Návrh na dvojstranu 4-5 do časopisu pre najmladších čitateľov Zornička č. 10, ilustrácia delená do horizontálnych pásov. V ľavej hornej časti slnká, v strede stromy a dole chlapec. V pravej časti hore dievčatko s piškótou, v strede kvety, dole vlnky.

výrobca/klient:
časopis Zornička
Materiál:
papier
Technika:
ceruza, tuš, vodové farby
Rozmery:
v=450mm; š=330mm