Ilustrácia; Ilustrácia do časopisu Zornička, s.2-3

Návrh na dvojstránku 2-3 do časopisu Zornička č. 10. So šiestimi bledými ilustráciami slniečka.

výrobca/klient:
časopis Zornička
Materiál:
papier
Technika:
ceruza, fixka
Rozmery:
v=450mm; š=330mm
Skip to content