Ilustrácia; Ilustrácia do časopisu Zornička, s.10-11

Návrh na dvojstránku s. 10-11 realizovanú v časopise Zornička č.10. Čierno-oranžové lineárne ilustrácie plachetnice a vtáka, džbánu, rybičiek a slnka.

výrobca/klient:
časopis Zornička
Materiál:
papier
Technika:
tuš, vodové farby
Rozmery:
v=450mm; š=330mm