Filmový plagát Sladký čas Kalimagdory

Ivana Štěpána oslovil so zadaním na vytvorenie plagátov k pripravovanému československo-západonemeckého filmu s názvom Sladký čas Kalimagdory štátny podnik Československý film Bratislava. I keď zatiaľ nie je dôkladne preskúmaná komunikácia medzi Štěpánom a týmto zadávateľom, je evidentné, že mu nechali úplne voľnú ruku. Pri navrhovaní siahol Štěpán do svojej voľnej tvorby a nafotil svoje voľné asambláže a objekty. Ich fotoreprodukcie využil ako ústredný motív plagátu. V jednom prípade použil svoj Objekt bez názvu z rokov 1966 – 1967: otvorený červený obal na husle, do ktorého poukladal náhodne nájdené predmety ako bábiku, poskladanú košeľu, farebné kužele a kocky, sklené nádoby a skúmavky, papierovú loďku a iné. V druhom prípade použil fotoreprodukciu asambláže zloženej z odliatku pestrofarebného torza ženy a na ňom poukladaných farebných kvádrov, kociek a kužeľov. Týmto spôsobom získali plagáty potrebnú vizuálnu hĺbku. Ivan Štěpán sa tu ukázal aj ako veľmi zručný typograf. Názov filmu vpísal ručne okolo fotoreprodukcií do voľného priestoru formátu plagátu. Voľne pohádzané, schválne neúhľadné a nerovné písmo tvarovo dokonale ladí s asamblážami a svojím jednoduchým prevedením čiernym perom im vôbec nekonkuruje. Ostatné informácie o filme (obsadenie, krátky popis) Štěpán sádzal drobným bezpätkovým písmom do malých textových blokov, ktoré dopĺňajú celkovú kompozíciu plagátu.

Gabriela Ondrišáková
Viac v článku na eDesignum

výrobca/klient:
Československý film Bratislava
Materiál:
papier
Technika:
tlač
Rozmery:
v=605mm; š=830mm