Dobré nádoby

Macho, Palo

Autorom označené ako nedizajn – úžitok a funkcia nie sú hlavným cieľom. Kolekcia pokálov s posolstvom obradnej nádoby. Rozdielne symboly vložené v rovnakých nádobách predstavujú rôzne svetové náboženstvá a duchovné hnutia, podobnosť a odlišnosť ich ideí a hodnôt. Fúkané nádoby sú zdobené emailami, listrom, zlatom, platinou.
Foto: Adam Šakový

Výrobca:
sklárne Lednické Rovne
Materiál:
sklo
Technika:
fúkanie, maľovanie