Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)
Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)

Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)

Ondrej Gavalda- hlavný autor

Dvojzväzková publikácia obsahovať divadelné hry viacerých slovenských dramatikov v širokom časovom (takmer storočnom) rozpätí. Od obdobia prvej svetovej vojny až po 90. roky minulého storočia. Prvý zväzok obsahuje sedem hier s témou prvej svetovej vojny od renomovaných i dnes už zabudnutých slovenských dramatikov. Drámy zobrazili predovšetkým dôsledky vojny pre civilistov a zázemie. V druhom zväzku sa nachádza jedenásť hier s témou druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Po nástupe komunistického režimu sa najmä Povstanie interpretovalo v duchu dobovej ideológie. Do súboru sú však zaradené aj diela, ktoré jednoznačnú interpretáciu dejín problematizovali, a preto nemohli byť v danej dobe uvedené alebo museli byť prepracované. Výber umožňuje pozorovať vývoj ideí i vývoj poetiky drámy v druhej polovici 20. storočia. Široký časový záber a rôznorodosť dramatikov a ich diel z tematického i vývinového hľadiska prispieva k obrazu rozmanitosti slovenskej drámy na danú tematiku. Z výtvarného hľadiska bolo naopak treba nájsť zjednocujúci prvok, ako túto rozdielnosť spojiť a prepojiť. Prvým krokom bolo rozdelenie divadelných hier do dvoch už spomenutých zväzkov. Čisté typografické stvárnenie obálok v kontraste s grafickými abstraktnými predsádkami znázorňujúcimi streľbu a bludiská zložitých rozhodnutí. Aj farebnosť je odrazom nosnej témy (vojna, bojisko, nacizmus, opustenie domovskej pôdy…) v škálach, ktoré majú blízko k vojenským a maskovacím farbám uniforiem či vojenských príslušenstiev.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn