Čierne diery: 189 grafík
Čierne diery: 189 grafík
Čierne diery: 189 grafík
Čierne diery: 189 grafík
Čierne diery: 189 grafík
Čierne diery: 189 grafík
Čierne diery: 189 grafík
Čierne diery: 189 grafík
Čierne diery: 189 grafík
Čierne diery: 189 grafík

Čierne diery: 189 grafík

Ondrej Gavalda- hlavný autor
Michal Tornyai- spoluautor

Čierne diery sa snažia sa nadchnúť ľudí pre zabudnutú históriu Slovenska. Súčasťou ich aktivít je aj tvorba nového mýtu stratených miest, zachytenie pamiatok na autorských grafikách. Sú dielom náhody, produktom risografickej tlačiarne, ktorá je sama o sebe slepou uličkou tlačových technológií. Do tvorby limitovaných edícií sa za 5 rokov zapojilo 27 autoriek a 20 autorov z prostredia slovenskej ilustrácie, grafického dizajnu, výtvarného umenia a architektúry. Ich diela boli prvýkrát súborne vystavené vo februári 2020 v Aukčnej spoločnosti SOGA s rekordnou návštevnosťou. Podľa dizajnu Ondreja Gavaldu boli diela nainštalované chronologicky s paralelnou históriou združenia aj samotných pamiatok. Podrobnejšie informácie vyšli v katalógu s dizajnom Michala Tornyaia.

Klient:
Čierne diery, o. z.
Grafické štúdio:
Čierne diery, o. z.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn