Edícia Golden Collection: Colden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948), Contemporary Slovak Directors
Edícia Golden Collection: Colden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948), Contemporary Slovak Directors
Edícia Golden Collection: Colden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948), Contemporary Slovak Directors
Edícia Golden Collection: Colden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948), Contemporary Slovak Directors
Edícia Golden Collection: Colden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948), Contemporary Slovak Directors
Edícia Golden Collection: Colden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948), Contemporary Slovak Directors
Edícia Golden Collection: Colden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948), Contemporary Slovak Directors
Edícia Golden Collection: Colden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948), Contemporary Slovak Directors

Edícia Golden Collection: Colden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948), Contemporary Slovak Directors

Ondrej Gavalda- hlavný autor

Edícia divadelných DVD je založená na výraznom typografickom riešení a dominantnej farebnosti. Výber písma tak vždy reaguje na konkrétny obsah. Písmo Galanda Moderna odkazuje na písma knižných obálok, ktoré vytvoril Mikuláš Galanda v období, ktoré vymedzuje aj záber kolekcie dramatických hier v publikácii Golden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century (1900-1948) I. Pre publikáciu Contemporary Slovak Directors bolo zvolené súčasné písmo od Davida Chmelu – Expander, ktoré sa vyznačuje schopnosťou mixovať rôzne šírky znakov. Písmo tak odkazuje na rôznorodé prístupy tvorby súčasných režisérov.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Prejsť na diela