Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030
Volkswagen Exterface 2030

Volkswagen Exterface 2030

Bystrík Míček- hlavný autor
Štefan Klein- pedagóg

Projekt Volswagen Exterface 2030 je špecifickým pohľadom na problematiku súčasnej dopravy v spoločnosti, konkrétne vo vysoko koncentrovaných infraštruktúrach väčších metropol, ktoré sa stávajú veľmi aktuálnym problémom. EXTERFACE alebo komunikácia medzi vodičmi prostredníctvom vozidiel by mohla pomôcť riešiť problémy v doprave vo veľkomestách už v ich zárodku. Koncept je vložený do predstavy infraštruktúry metropolisu v roku 2030, kde možným riešením problému v doprave môže byť práve komunikácia prostredníctvom povrchu automobilu. Architektúru automobilu tvoria dve časti, pričom vnútorná kaskádovitá časť predstavuje komunikačné jadro s možnosťou holografickej projekcie správ. 3D Power Wall Základom nového typu komunikácie je jadro automobilu, zložené z digitálnych vrstiev pre holografickú projekciu, 3D Power Wall, ktorá zároveň tvorí stredovú masu automobilu a prenáša informácie medzi interiérom a exteriérom. Povrch automobilu je schopný zobrazovať jednoduché piktogramy a texty. Posádka tak môže informovať napríklad o dopravnej situácií alebo zobrazovať informácie z internetu, užitočné pre okolie. Fantázií sa medze nekladú, naopak automobil sa tým stáva novým prvkom komunikácie, rozšírením súčasných sociálnych sietí a reflektuje potrebu modernej spoločnosti zdieľať informácie.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2013
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn

Súvisiace diela

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
KVANT SPECTRUM & ATOM

KVANT SPECTRUM & ATOM

Šimon Kožička
Bystrík Míček
Miloslav Melichárek

PBX ECOS M24

Miloslav Melichárek
Bystrík Míček
Šimon Kožička
Filip Maukš
Prejsť na diela