Viliam Klimáček: Trinásť hier
Viliam Klimáček: Trinásť hier
Viliam Klimáček: Trinásť hier
Viliam Klimáček: Trinásť hier
Viliam Klimáček: Trinásť hier
Viliam Klimáček: Trinásť hier
Viliam Klimáček: Trinásť hier
Viliam Klimáček: Trinásť hier
Viliam Klimáček: Trinásť hier
Viliam Klimáček: Trinásť hier
Viliam Klimáček: Trinásť hier
Viliam Klimáček: Trinásť hier

Viliam Klimáček: Trinásť hier

Martin Mistrík- hlavný autor

Výber divadelných hier Viliama Klimáčka vydal Divadelný ústav pri príležitosti 30. výročia vzniku jeho divadla GUnaGU. Zborník obsahuje trinásť divadelných hier, ktoré inscenovali v slovenských a českých divadlách. Viliam Klimáček ako autor zobrazuje súčasný stav našej spoločnosti a aj pri hrách s historickou reflexiou Slovenska poukazuje na dopad dejinných udalostí – v prípade Slovenska často zamietnutých „pod prah“ – na súčasnú atmosféru v krajine. Napriek závažnosti tém je u Klimáčka dominantný groteskný štýl a brilantné prepájanie vysokého a nízkeho, tragického s komickým, vedomá deformácia skutočnosti. Z tohto vychádzal aj grafický dizajnér publikácie Martin Mistrík (Zelená lúka) a ako dominantný motív vytvoril ilustrácie, ktoré pripomínajú ľudský mozog, akoby symbol autorovho premýšľania o svete a zároveň aj mráčiky (možno mraky nad Slovenskom). V hravom spojení s fialovou farbou, ktorou koloroval aj fotografie z divadelných inscenácií hier nadobúdajú tieto obrazce ireálny a znepokojivý rozmer. A tým je znamenite vystihnutý charakter divadelných hier Viliama Klimáčka.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Úrad na ochranu oznamovateľov

Úrad na ochranu oznamovateľov

Martin Mistrík
Tomáš Galajda
Giraffe Bakery

Giraffe Bakery

Martin Mistrík
Michal Lašán
Prejsť na diela