Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov
Úrad na ochranu oznamovateľov

Úrad na ochranu oznamovateľov

Martin Mistrík- hlavný autor
Tomáš Galajda- hlavný autor

Oznámiť. Nenechať neprávosť len tak. Povedať to nahlas alebo rovno zakričať! Vizuálna identita jednoduchou skratkou v typografii vyobrazuje zameranie úradu. Ako miesta, kde sa dá zakričať svoj hnev, vypovedať o nespravodlivom konaní, oznámiť korupciu – a byť pritom chránený. Vizualizácia typografickej skratky pripomína zvukový záznam slova. Odkazuje tým na samotný akt oznámenia, dôkaznú zvukovú nahrávku, vizuálny záznam hlasu. Logotyp je pripravený pre viacero variant (základný, skrátený, formálny, so sloganom). Farebnosť jasne definuje štátnu príslušnosť úradu, pričom tonality posúva do súčasného sveta. Hlavným motívom identity však zostáva typografia vo forme zvukového záznamu, k čomu bol navrhnutý aj automatický script do Indesignu. Samozrejmosťou je využitie slovenských písiem.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Identita
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Giraffe Bakery

Giraffe Bakery

Martin Mistrík
Michal Lašán
GREEN DRĀMA

GREEN DRĀMA

Martin Mistrík
Prejsť na diela