Si moja skala
Si moja skala
Si moja skala
Si moja skala
Si moja skala
Si moja skala
Si moja skala
Si moja skala
Si moja skala
Si moja skala

Si moja skala

Ján Jánoš- hlavný autor

Ateliér Hora sa zameriava na experimentálny proces navrhovania a realizácie
solitérneho šperku. Klasické zlatnícke techniky obohacuje o súčasné technológie,
ako napríklad odlievanie do strateného vosku, či tvarovanie kovu so vzduchom.
Výstupy často prekračujú hranice úžitkového umenia a dizajnu. Výtvarník Ján Jánoš totiž do svojich inštalácií šperkov zapája zvuk, text či hovorené slovo, s čím vyvažuje súhru medzi jednotlivými médiami a myšlienkou. Sám autor opisuje Horu ako “metaforu, ktorá prepája prežívanie v divokej prírode s naším každodenným životom v meste. Hľadanie bezpečia a útočiska alebo prekračovanie komfortnej zóny za vidinou dobrodružstva. Všetky využívané procesy spoločne slúžia k dosiahnutiu celistvého zážitku“.

Hora Studio specialises in the experimental process of designing and creating solitary jewellery. It enriches classical goldsmithing techniques with contemporary technologies, such as casting and shaping metal with air. The outputs often transcend the boundaries of applied arts and design. Artist Ján Jánoš incorporates sound, text, and spoken word into his jewellery installations, creating a balance between different media and ideas. The author himself describes Hora as “a metaphor that connects our experience in the wilderness with our everyday life in the city. The search for safety and refuge or leaving your comfort zone in the pursuit of adventure. All the processes collectively contribute to achieving a holistic experience”.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Umenie & dizajn & remeslo
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

Textil náš každodenný

Textil náš každodenný

Ivana Palečková
Ján Jánoš
Filip Horník
Prejsť na diela