SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei
SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei

SWHZ DESIGN ASSOCIATES | Logo a vizuálna identita architektonického štúdia sídliaceho v Taipei

Pavol Lupták- hlavný autor
Alfred Wang- pedagóg

Návrh loga a vizuálnej identity existujúceho architektonického štúdia SWHZ DESIGN ASSOCIATES sídliaceho v Taipei. Nosným vizuálnym prvkom je modifikovaný štvorec. Ten skrýva samotný názov SWHZ, symbolizuje stabilitu, trvácnosť a pravidelnosť, taktiež reflektuje ázijský pôvod a nadväzuje na tradície čínskej kultúry a architektúry. Farebnosť loga a identity vychádza z typicky používaného betónu a oblohy, kam zvyčajne väčšina stavieb smeruje. Všetky princípy sú aplikované mimo iného v portfóliu, webe a spracované do brand manualu.

Škola:
National Taiwan University of Science and Technology
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn