Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra
Airon - Autonómna osobná kvadrokoptéra

Airon – Autonómna osobná kvadrokoptéra

Pavol Lupták- hlavný autor
Ladislav Křenek- pedagóg

Koncepčný design kvadrokoptéry schopnej autonómne prepraviť dvoch dospelých pasažierov a batožinu. Konštrukčné riešenie s vrtuľami v rôznych rovinách dáva stroju nezameniteľný charakter. Tvarové riešenie je dôkladne vystavané z plynule na seba nadväzujúcich plôch a je využité pri formovaní všetkých častí. Tvaroslovie pôsobí autonómne, výrazovo neutrálne a zároveň rešpektuje kompaktnosť celkového tvaru. Návrh úspešne rieši ergonómiu pasažierov – výborný výhľad z kabíny, bezpečné nastupovanie a otváranie dverí, dobre prístupný batožinový priestor a jednoduché nabíjanie. Výsledkom je koncept osobnej autonómnej kvadrokoptéry, ktorá svojim designovým jazykom ponúka jedno z možných smerovaní tohto segmentu a slúži ako vízia do budúcnosti.

Škola:
Vysoké učení technické v Brne
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
vystavené