Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)
Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)

Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma (písmo Inka)

Samuel Čarnoký- hlavný autor
Marian Oslislo- pedagóg

Dizertačná práca: Obsah dizertačnej práce sa zameriava na mapovanie súčasnej tvorby písma na Slovensku. O relevantnosti spracovanej témy svedčí, že táto oblasť zatiaľ nie je dostatočne zanalyzovaná. Hlavným zámerom bolo zaznamenať aktuálne informácie z doposiaľ neprebádaných oblastí a skúmať možné východiska pre ďalšie smerovanie a rozvíjanie tejto špecifickej disciplíny v domácom kontexte. Dôležitou súčasťou práce sú rozhovory s domácimi tvorcami písma. Osobným prínosom je doplnenie práce o vlastné skúsenosti a rozbor metodiky tvorby digitalizovaného písma. Rozbor procesu dizajnu je ilustrovaný prostredníctvom návrhu komplexnej písmovej rodiny (písmo Inka), ktorá reaguje na aktuálne požiadavky dnešnej doby. Funkčnosť písma je zároveň otestovaná zalomením textu a typografickou úpravou dizertačnej práce. Písmo Inka: Inka je meno mojej partnerky, ktorým ju oslovujú jej najbližší. Inka je taktiež názov pre textové písmo – vzhľadom priateľské a prívetivé. Tak, ako sa vzťahy neustále v živote vyvíjajú, rovnako je to aj s týmto písmom. Prácu som začal v čase, keď sme sa s Inkou spoznali, pričom dopracovať sa k výsledku bol dlhodobý a postupne sa vyvíjajúci proces. Písmo Inka je moderná antikva, ktorej funkciou je široká univerzálnosť použitia. Koncept a rozsah kompletnej písmovej rodiny je založený na princípe optických veľkostí písma, určených pre konkrétne použitie stupňa sadzby. Písmo Inka obsahuje dve kresebné alternatívy, ktoré sa líšia v modifikácii výškovej konštrukcie písmových znakov. Inka A zdieľa klasické proporcie, Inka B má znížené spodné a horné doťahy, nižšie verzálky a číslice. Každá písmová sada pozostáva zo štyroch tučností, pričom každý rez písma obsahuje rozsiahlú sadu znakov a množstvo OpenType funkcií. „Inka je venovaná Inke.“

Škola:
Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Košice: cez okno

Košice: cez okno

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Dvojitý úsmev

Dvojitý úsmev

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela