Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One

Skeleton Type One

Filip Zajac- hlavný autor
Samuel Čarnoký- spoluautor

Písmo vzniklo ako súčasť komunikačnej identity projektu Letterink. Jeho účel je demonštrovať myšlienku kreslenia písmen pomocou kostier a reprezentovať softvér LTTR/INK, ktorý je jediným nástrojom na tvorbu písma pomocou kostier. Štýl písma skĺbil súčasnú komixovú estetiku a historicky tradičnú fraktúru, ktorá sa používala za čias Gutenberga a prvej kníhtlače, kedy písmari opúšťali princípy kostier, kvôli technologií. LTTR/INK ako nová technológia znovu objavuje a sprístupňuje princípy kostrier.

Klient:
Letterink s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Eva Jenčuráková
Mária Bujňáková
Samuel Čarnoký
160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu

160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Hematour, cesta krvi

Hematour, cesta krvi

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela