Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One
Skeleton Type One

Skeleton Type One

Filip Zajac- hlavný autor
Samuel Čarnoký- spoluautor

Písmo vzniklo ako súčasť komunikačnej identity projektu Letterink. Jeho účel je demonštrovať myšlienku kreslenia písmen pomocou kostier a reprezentovať softvér LTTR/INK, ktorý je jediným nástrojom na tvorbu písma pomocou kostier. Štýl písma skĺbil súčasnú komixovú estetiku a historicky tradičnú fraktúru, ktorá sa používala za čias Gutenberga a prvej kníhtlače, kedy písmari opúšťali princípy kostier, kvôli technologií. LTTR/INK ako nová technológia znovu objavuje a sprístupňuje princípy kostrier.

Klient:
Letterink s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Košice: cez okno

Košice: cez okno

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Pozdišovské hrnčiarstvo

Pozdišovské hrnčiarstvo

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela