Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo
Sitto - oddychové kreslo

Sitto – oddychové kreslo

Soňa Otiepková- hlavný autor
Michal Brašeň- pedagóg

Hlavným inšpiračným zdrojom tejto práce sú tradičné remeselné výplety. Zámerom bolo, aby vo výslednom produkte bola viditeľná inšpirácia remeselnou, ručnou výrobou, ale za použitia nových, súčasných technológií. Prvá myšlienka bola využiť niektorý existujúci spôsob vypletania, hľadanie zaujímavej, netradičnej, možno zabudnutej techniky, no neskôr som začala experimentovať so základnou háčkovanou retiazkou. Podarilo sa vytvoriť úplne nový výplet, kde sa jednotlivé očká rozdelili na samostatné častice, teda výplet sa nevytvára z nekonečného vlákna, ale zo samostatných očiek. Inšpirácia háčkovaním však zostáva zachovaná – každé ďalšie očko vychádza z toho predchádzajúceho. Nejde však už o klasické pletenie, skôr o skladanie. Práve to poskytlo možnosť prejsť do experimentovania s novými materiálmi a urobiť výplet oveľa odolnejší. Jeho použitie ako výplet kresla sa zdal byť najlepším manifestom jeho odolnosti. Ako materiál bola zvolená dizajnérska plsť, poskytujúca široké spektrum farieb a kombinácií. Tá by však sama o sebe neposkytovala dostatočnú odolnosť, preto je podliepaná vysoko odolným adhezívom a ďalším odolným textilným materiálom, ktorý je bežne používaný v outdoorových športoch. Jednotlivé častice sú vyrezané laserom, čo ešte zvyšuje ich pevnosť, keďže okraje rezu sú spevnené a zatavené. Tvar častíc bol prispôsobený tak, aby pri rezaní vznikal čo najmenší zbytkový odpad. Nosná konštrukcia kresla bola vytvorená z ohýbaných hliníkových profilov, čo umožnilo znížiť hmotnosť kresla na minimum. Vo všetkých ohyboch bol použitý rovnaký rádius, vďaka čomu sa zvýšila rýchlosť ohýbania a zároveň znížila finančná náročnosť výroby. Konštrukcia je rozložiteľná, čo uľahčuje prepravu. Výsledným produktom je funkčný a vizuálne zaujímavý koncept s originálnym výpletom a množstvom farebných kombinácií. Zaujímavosťou je, že okrem samotných častíc nie je použitý pri výplete žiadny ďalší spojovací materiál

Škola:
STU FA Bratislava, Dizajn výrobkov
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2015
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn

Súvisiace diela

Sensbiom 2

Vlasta Kubušová
LAIA MOGAS SOLDEVILA
Miroslav Král
Martina Bajteková
Abby Weinstein
Soňa Otiepková
Štefan Nosko
Shivanni Chvala
Lukáš Gál
Brâncuşiho ruky

Brâncuşiho ruky

Soňa Otiepková
Dominika Žáková
Rozmarínové krajiny

Rozmarínové krajiny

Soňa Otiepková
Prejsť na diela