Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin
Sergey Shablavin

Sergey Shablavin

Richard Guzman- hlavný autor

Odborná výtvarná publikácia mapujúca celé obdobie tvorby maliara Sergeya Shablavina. Dizajnérsky vychádza z metafyzických malieb autora, ktorý pracuje s farebnými prechodmi, mystikou a textom. Text sa križuje v horizonálnych a vertikálnych priesečníkoch. Typografia a zalomenie textu sa delí na ruskú verziu textov – tu je zelomenie titulných textov inšpirovaný od ruských koštruktivistov. Anglická sadzba je iným písmom písma aj zalomenia. V strede publikácie sa nachádza obrazová galéria, kompozične sú každé dvoj strany koncipované ako samostane. Obálka ako aj predelové strany používajú rovnaké prechodové prvky ako nachádzame v obrazoch.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Knihy a publikácie
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola