P.D.S.

Richard Guzman- hlavný autor

Na autorskom plagáte som použil predmety dennej spotreby, s ktorými som prichádzal každý deň do styku. Jednotlivé predmety som zoradil poľa časových súvislostí, pričom som vychádzal z toho, kedy boli predmety vynájdené. Na každom plagáte je prehľadná infografika so všetkými ôsmimi objektami, ktorá je umiestnená v ľavom hornom rohu. Typografia aj výber uvádzania časových súvislostí, je na každom plagáte iný, čím sa dynamizuje možnosť typografických experimentov. Na každom plagáte sú umiestnené informácie histórii daného predmetu.

Škola:
VŠVU
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

HEALING

HEALING

Katarína Mezovská
Sergey Shablavin

Sergey Shablavin

Richard Guzman
AARON

AARON

Ivan Galdík
Ján Šicko
Prejsť na diela