Karol Kállay – Zaostrené na krásu
Karol Kállay – Zaostrené na krásu
Karol Kállay – Zaostrené na krásu
Karol Kállay – Zaostrené na krásu
Karol Kállay – Zaostrené na krásu
Karol Kállay – Zaostrené na krásu
Karol Kállay – Zaostrené na krásu
Karol Kállay – Zaostrené na krásu
Karol Kállay – Zaostrené na krásu
Karol Kállay – Zaostrené na krásu

Karol Kállay – Zaostrené na krásu

Richard Guzman- hlavný autor

Publikácia Karol Kállay – Zaostrené na krásu približuje históriu módnej fotografie a predstavuje tvorbu Karola Kállaya. Texty zostavili historičky umenia Lucia Almášiová a Zuzanou Šidlíková. Obrazový materiál vybral a chronologicky zostavil Richard Kučera Guzmán. Taktiež sa postaral o vizuálnu podobu publikácie a spolu s Vydavateľstvom Slovart vydal túto publikáciu pod agentúrou RICHIE.. Prebal je z červenej transparentnej fólie, na knižných doskách je potlačená zväčšenina Kállayovej fotografie. Prebal evokuje prostredie červenej komory. Sadzba v slovenskom jazyku pracuje odsunutými odstavcami na začiatku a na konci jednotlivých kapitol a slúži k lepšej orientácii v texte. Slovenský jazyk je vysádzaný písmom Deva a anglický jazyk nesie písmo Helvetica Neue.

Grafické štúdio:
RICHIE..
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn