Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space

Secret Space

Samuel Čarnoký- hlavný autor

Secret Space je tajné písmo, čitateľné iba pre toho, kto pozná kód. Koncept je založený na princípe interpretácie jazyka do základných geometrických foriem a ich kombinácií. Písmená a ďalšie znaky sa zmenili na abstraktné formy, ktoré len čiastočne pripomínajú konvenčné písmo a evokujú viac formu futuristickej sci-fi komunikácie. Písmo The Secret Space je inšpirované tajným písmom Evy Tkáčikovej a bolo pôvodne vytvorené pre autorskú výstavu partnerskej dvojice Čarnoký/Tkáčiková. Z originálnych predlôh ostalo iba niekoľko znakov, pričom logika celého písma je založená na princípe skúmania formy a jazyka (samohlásky/spoluhlásky) používaných v slovenčine.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Eva Jenčuráková
Mária Bujňáková
Samuel Čarnoký
160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu

160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Hematour, cesta krvi

Hematour, cesta krvi

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela