Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space

Secret Space

Samuel Čarnoký- hlavný autor

Secret Space je tajné písmo, čitateľné iba pre toho, kto pozná kód. Koncept je založený na princípe interpretácie jazyka do základných geometrických foriem a ich kombinácií. Písmená a ďalšie znaky sa zmenili na abstraktné formy, ktoré len čiastočne pripomínajú konvenčné písmo a evokujú viac formu futuristickej sci-fi komunikácie. Písmo The Secret Space je inšpirované tajným písmom Evy Tkáčikovej a bolo pôvodne vytvorené pre autorskú výstavu partnerskej dvojice Čarnoký/Tkáčiková. Z originálnych predlôh ostalo iba niekoľko znakov, pričom logika celého písma je založená na princípe skúmania formy a jazyka (samohlásky/spoluhlásky) používaných v slovenčine.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Košice: cez okno

Košice: cez okno

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Dvojitý úsmev

Dvojitý úsmev

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela