Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space
Secret Space

Secret Space

Samuel Čarnoký- hlavný autor

Secret Space je tajné písmo, čitateľné iba pre toho, kto pozná kód. Koncept je založený na princípe interpretácie jazyka do základných geometrických foriem a ich kombinácií. Písmená a ďalšie znaky sa zmenili na abstraktné formy, ktoré len čiastočne pripomínajú konvenčné písmo a evokujú viac formu futuristickej sci-fi komunikácie. Písmo The Secret Space je inšpirované tajným písmom Evy Tkáčikovej a bolo pôvodne vytvorené pre autorskú výstavu partnerskej dvojice Čarnoký/Tkáčiková. Z originálnych predlôh ostalo iba niekoľko znakov, pričom logika celého písma je založená na princípe skúmania formy a jazyka (samohlásky/spoluhlásky) používaných v slovenčine.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Kto som?

Kto som?

Kristína Demková
Samuel Čarnoký

Romboid–Display

Samuel Čarnoký
Romboid

Romboid

Samuel Čarnoký
Nina Bialová
Prejsť na diela
Skip to content