Secret Garden Invasion
Secret Garden Invasion
Secret Garden Invasion
Secret Garden Invasion
Secret Garden Invasion
Secret Garden Invasion
Secret Garden Invasion
Secret Garden Invasion

Secret Garden Invasion

Patrik Illo- hlavný autor
Aleksandra Stencel- spoluautor

Sklenené vázy “Secret Garden Invasion” sú časťou väčšej kolekcie pod názvom “Secret Garden”, v ktorej autori experimentujú s tradičnými a modernými dekoračnými sklárskymi technológiami a s ideou dekorácie ako takej. Dekorácie v nich sú poňaté ako komentáre k dejinám dekoru a dejinám dizajnu, kde táto séria z projektu na projekt symbolicky pokračuje v špecificky poňatej „sebadeštrukcii”. Vo vázach „Secret Garden Invasion” sieťotlačové chrústy “obžierajú” nielen tradičný pantograficky florálny ornament, ale aj samotné sklo. Štylistykou autori nadväzujú na obdobie priemyselnej revolúcie, kedy sa menil starý svet mytológii a kúziel na svet racionálny, merateľný, logický… Záhrada je priestor stretnutia týchto dvoch svetov, priestor, kde sa spája to pôvodné-prírodné s umelým-ľudským.

Dizajnérske štúdio:
ILLOLA
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2019
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou