Purify
Purify
Purify
Purify

Purify

Miroslav Truben- hlavný autor
Štefan Klein- pedagóg

Projekt Purify je koncept mestského dopravného prostriedku. Vozilo okrem prepravy osoby vykonáva sekundárnu funkciu, ktorou je zachytávanie pevných častíc a s nimi aj toxínov z ovzdušia. Vozidlo je tak svojou prítomnosťou nápomocné pre prostredie, v ktorom sa nachádza. Projekt reaguje na neustále zhoršujúcu sa situáciu čistoty ovzdušia v hustom urbánnom prostredí.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn

Súvisiace diela

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
Minimum

Minimum

Erika Remencová
Butto Kolekcia

Butto Kolekcia

Tomáš Luknár
Prejsť na diela