Public Species
Public Species
Public Species
Public Species
Public Species
Public Species
Public Species
Public Species
Public Species
Public Species

Public Species

Ivana_Paleckova
Ivana Palečková- hlavný autor

Autorská publikácia spája autorkynu fotografickú a dizajnérsku prácu. Fotografická séria sa venuje verejnému priestoru a spôsobu, akým ho ľudia dizajnujú. Dizajn knihy reaguje na tému obrátenou formou. Prvý spôsob listovania knihy, polovičné otvorenie, zastupuje rýchlu prechádzku mestom. Z niektorých fotografií je vidieť len fragmenty, iné zostávajú skryté, niektoré sú viditeľné plnohodnotne. Druhý spôsob listovania, úplné otvorenie knihy, zastupuje pomalú prechádzku mestom a jeho pozornejšie pozorovanie. Písma citujú rôzne časové obdobia, navrstvené v architektúre a dizajne verejných priestorov. Lesk v názve cituje nátery nápisov či celých objektov v uliciach a na fotografiách. Sprievodný text je upravený do nepravidelných odstavcov, aby evokoval živelnosť urbánnych štruktúr.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Big Tiny Dot

Big Tiny Dot

Ivana Palečková
Vanda Beláková
Katarína Králiková
Textil náš každodenný

Textil náš každodenný

Ivana Palečková
Ján Jánoš
Filip Horník
Posledné domy

Posledné domy

Ivana Palečková
Prejsť na diela