Podoby slobody
Podoby slobody
Podoby slobody
Podoby slobody
Podoby slobody
Podoby slobody
Podoby slobody
Podoby slobody
Podoby slobody
Podoby slobody
Podoby slobody
Podoby slobody

Podoby slobody

Tomáš Vicen- hlavný autor

Medzinárodný festival Divadelná Nitra dlhodobo reaguje na závažné spoločensko-politické otázky. Prináša ich do verejného priestoru v podobe prezentácie a reflexie umenia, diskusií aj neformálneho vzdelávania. 28. ročník festivalu (27.9. – 1.10.2019) niesol tému Podoby slobody inšpirovanú aktuálnymi udalosťami na Slovensku aj 30. výročím Nežnej revolúcie. A čo je výstižnejším symbolom slobody ako papierové lietadielko, ktoré stelesňuje túžbu vznášať sa vo výškach, prekonávať vzdialenosti, dotknúť sa inej dimenzie života? Predmet, ktorý si vie zostrojiť a obdariť imagináciou každé malé dieťa. Vizuál synergicky prepojil celý priestor a umocnil atmosféru podujatia.

Klient:
Asociácia divadelná Nitra
Grafické štúdio:
MAMON, s.r.o
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn