Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 - územie étos
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 - územie étos
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 - územie étos
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 - územie étos
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 - územie étos
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 - územie étos
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 - územie étos
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 - územie étos

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 – územie étos

Tomáš Vicen- hlavný autor

Kampaň k 29. ročníku MF Divadelná Nitra reflektovala nielen tému, ktorá korešponduje s dramaturgiou a programom, ale nakoniec predovšetkým obdobie pandémie, v ktorom sa festival, ako jeden z mála kultúrnych podujatí konal v plánovanom čase a v organizačne náročných podmienkach. Motto festivalu – územie étos – tak získalo ďalšiu dimenziu: festival sa stal ostrovom, kde kultúra a umenie dávali ľuďom silu a presvedčili ich o tom, že základné hodnoty nikdy nestratia svoju váhu a svoj význam. Kampaň festivalu (autor Tomáš Vicen, Mamon, s.r.o) patrí každoročne medzi najvýraznejšie v oblasti kultúry a mení festivalové centrum (Div. A. Bagara, bod.K7) a jeho okolie (Svätoplukovo nám., pešia zóna). Súčasťou sú všetky štandardné výstupy – plagát, banner, citylight, merch, inzercia, spot, katalóg.

Dizajnérske štúdio:
MAMON, s.r.o
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Kampaň
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola