Komplexný komunikačný dizajn podujatia Výročný míting medzinárodnej siete scénického umenia  IETM Bratislava 2009
Komplexný komunikačný dizajn podujatia Výročný míting medzinárodnej siete scénického umenia  IETM Bratislava 2009
Komplexný komunikačný dizajn podujatia Výročný míting medzinárodnej siete scénického umenia  IETM Bratislava 2009
Komplexný komunikačný dizajn podujatia Výročný míting medzinárodnej siete scénického umenia  IETM Bratislava 2009
Komplexný komunikačný dizajn podujatia Výročný míting medzinárodnej siete scénického umenia  IETM Bratislava 2009
Komplexný komunikačný dizajn podujatia Výročný míting medzinárodnej siete scénického umenia  IETM Bratislava 2009

Komplexný komunikačný dizajn podujatia Výročný míting medzinárodnej siete scénického umenia IETM Bratislava 2009

Tomáš Vicen- hlavný autor
Elena Kárová- spoluautor

Cieľom výstupov dizajnu určených domácej cieľovej skupine bolo sprostredkovať širokej verejnosti na Slovensku informáciu o konaní prehliadky slovenských divadiel pri tejto výnimočnej príležitosti a pritiahnuť bratislavské publikum do divadiel v čo najväčšom počte (30 predstavení, ponúknutá kapacita 6 200 sedadiel).

Klient:
Asociácia divadelná Nitra
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Komunikačný dizajn