ODZNAK KNIŽNICE RUŽINOV
ODZNAK KNIŽNICE RUŽINOV
ODZNAK KNIŽNICE RUŽINOV
ODZNAK KNIŽNICE RUŽINOV

ODZNAK KNIŽNICE RUŽINOV

Adriana Adamovská- hlavný autor

Na ploche v tvare kruhu sa nachádza niekoľko kníh rôznej hrúbky s rôzne označenými chrbtami, čo znázorňuje rôznorakosť a obsiahlosť knižného bohatstva. Ich stránky sa perspektívne zbiehajú v jednom bode, čo evokuje nekonečno ľudského poznania, triedenia a uchovávania poznatkov a vedomostí.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn