LITERÁRNE PRÍBEHY NA FOTOGRAFIÁCH
LITERÁRNE PRÍBEHY NA FOTOGRAFIÁCH
LITERÁRNE PRÍBEHY NA FOTOGRAFIÁCH
LITERÁRNE PRÍBEHY NA FOTOGRAFIÁCH

LITERÁRNE PRÍBEHY NA FOTOGRAFIÁCH

Adriana Adamovská- hlavný autor

Plagát projektu, ktorý vznikol na pôde Knižnice Ružinov. Prehľadné umiestnenie textu a grafiky vo vertikále predstavuje klasický písací stroj s hárkom papiera, na ktorom je fotografický aparát, nevtieravo umocňuje hlavnú myšlienku autorky – poukázať na spojitosť medzi literárnym a obrazovým zachytením sveta, v ktorom existujeme. A tak vznikajú literárne príbehy, ktoré sú odrazom nášho videnia na strane jednej a fotografie, ktoré boli „napísané“, aby vypovedali o našich skutkoch a slovách – na strane druhej.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Prejsť na diela