LOGO KNIŽNICE RUŽINOV
LOGO KNIŽNICE RUŽINOV
LOGO KNIŽNICE RUŽINOV
LOGO KNIŽNICE RUŽINOV

LOGO KNIŽNICE RUŽINOV

Adriana Adamovská- hlavný autor

Logo Knižnice Ružinov predstavuje kvet ruže, vo vnútri ktorého – uprostred dvoch lupeňov – je umiestnená roztvorená kniha ako symbol poznania a vzdelanosti. Chrbát knihy je situovaný centrálne a je pokračovaním stonky, čo predstavuje jednotnú a harmonickú cestu, ktorou do kvetu – symbolu duchovna, nepretržite prúdi životodarná energia.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn