"Na slepačích krídlach": Komiksový čitateľský denník inšpirovaný románom Ireny Brežnej
"Na slepačích krídlach": Komiksový čitateľský denník inšpirovaný románom Ireny Brežnej
"Na slepačích krídlach": Komiksový čitateľský denník inšpirovaný románom Ireny Brežnej
"Na slepačích krídlach": Komiksový čitateľský denník inšpirovaný románom Ireny Brežnej
"Na slepačích krídlach": Komiksový čitateľský denník inšpirovaný románom Ireny Brežnej
"Na slepačích krídlach": Komiksový čitateľský denník inšpirovaný románom Ireny Brežnej

„Na slepačích krídlach“: Komiksový čitateľský denník inšpirovaný románom Ireny Brežnej

Lucia Mendelová- hlavný autor

Lucia Mendelová svojsky prečítala román Ireny Brežnej „Na slepačích krídlach“ a nakreslila jeho komiksovú myšlienkovú mapu na webe. Pozýva nás, aby sme spolu s ňou putovali týmto výnimočným literárnym textom a zároveň ho čítali po svojom. Po nemecky píšuca švajčiarska autorka slovenského pôvodu Irena Brežná sa narodila v roku 1950 v Bratislave a detstvo prežila v Trenčíne. Príchod dospelosti pre ňu znamenal vytrhnutie z materinskej reči v dôsledku emigrácie po okupácii v auguste 1968. Učila sa poznávať svet novým jazykom, a práve tento údiv z novoty je jednou z najvýraznejších čŕt jej písania. V diele tejto výnimočnej autorky zohrávajú jazyky nielen významnú formotvornú, ale priam dejotvornú rolu. Rozprávačkou autobiograficky motivovaného románu o detstve v socialistickom Československu poznačenom ťaživou atmosférou 50. rokov je dievča na prahu dospelosti menom Jana, ktorá sa veľmi skoro učí pohybovať medzi dvoma svetmi – (súkromným) svetom rodiny a (verejným) svetom školy. Jazyky ju fascinujú, no vie, že sú nebezpečné, pretože jej mamu dostalo do väzenia slovo a babka zasa pred okolím utajuje svoju materinskú nemčinu. Skúma a obnažuje jazyky a zvyky socialistickej i sexistickej totality. Ilustrovaná myšlienková mapa je digitálnym „nekonečným plátnom“, na ktorom sa vo formáte takmer 7000 x 3000px nachádzajú perokresby a prepisy citátov z románu. Jednotlivé ilustrácie sú priamo prepojené hyperlinkami na podstránky s úryvkami pôvodného textu a dobovými obrazovnými materiálmi a ich zdrojmi. Webstránka slúži ako archív a dokumentácia čítania románu Ireny Brežnej prostredníctvom súčasných médií a ukazuje možnosti nových jazykov, ktoré určujú náš svet dnes. Písaný v základných jazykoch webu: HTML5, CSS3 a JavaScript je čitateľský denník zároveň interpretáciou stretov (digitálneho) sveta internetu a (materiálneho) sveta kresieb, poznámok, zážitkov a ich zdieľania. Je tak originálnou (medzi)generačnou interpretáciou románu o našej nedávnej minulosti.

Klient:
Záujmové združenie žien ASPEKT
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn