Jana Cviková Ku Konceptualizácii rodu v myslení o literatúre
Jana Cviková Ku Konceptualizácii rodu v myslení o literatúre
Jana Cviková Ku Konceptualizácii rodu v myslení o literatúre
Jana Cviková Ku Konceptualizácii rodu v myslení o literatúre
Jana Cviková Ku Konceptualizácii rodu v myslení o literatúre
Jana Cviková Ku Konceptualizácii rodu v myslení o literatúre
Jana Cviková Ku Konceptualizácii rodu v myslení o literatúre
Jana Cviková Ku Konceptualizácii rodu v myslení o literatúre

Jana Cviková Ku Konceptualizácii rodu v myslení o literatúre

Jana Sapáková- hlavný autor

Kniha Jany Cvikovej Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre (ASPEKT a ÚSvL SAV 2014) vyšla v spolupráci Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied a Knižnej edície ASPEKT. Je to teoretická publikácia o feministickej literárnej vede, ktorá načrtáva v širšom kontexte feministických teórií a hnutí rôzne hľadiská využívania analytickej kategórie rodu v literárnej vede. Vzhľadom na syntetizujúci charakter je text sprevádzaný bohatým poznámkovým aparátom. Grafička Jana Sapáková našla cestu, ako vyriešiť do veľkej miery nehierarchický vzťah medzi rozsiahlym hlavným textom a takmer rovnako rozsiahlym textom poznámok, keď obom pridelila samostatné strany a osobitný spôsob zalomenia. Táto vzdušnosť napomáha čítanie odborného textu, vytvára priestor pre vlastné komentáre čítajúcich, ako aj pre občasné hravé ilustrácie, ktoré svojím neutilitárnym charakterom kontrastujú s tradičnou predstavou o akademickej knižnej publikácii. Tieto ilustrácie vychádzajú z obálky, ktorú navrhla dizajnérka Miša Chmelíčková. Aj obálka podporuje a rozohráva problematizáciu tradičnej „akademickosti“ publikácie, najmä využitím minimalistických ilustrácií, ktoré tematicky korešpondujú s predstavou o „písaní žien“.

Klient:
Záujmové združenie žien ASPEKT
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Biela noc 2021

Biela noc 2021

Michaela Chmelíčková
Urban Market Winter Edition 2019

Urban Market Winter Edition 2019

Michaela Chmelíčková
Urban Market Spring Edition 2019

Urban Market Spring Edition 2019

Michaela Chmelíčková
Prejsť na diela