Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity
Judith Butler - Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity

Judith Butler – Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity

Jana Sapáková- hlavný autor
Lucia Mendelová- spoluautor

Táto kniha je druhým, prepracovaným vydaním slovenského prekladu diela jednej z najvýznamnejších autoriek feministickej, rodovej a queerovej dekonštruktivistickej teórie, americkej filozofky a intelektuálky globálneho významu Judit Butler. Obnovené vydanie jej prekladu podstúpilo výraznú jazykovú úpravu, najmä v dôsledku premien a udomácňovania rodovej terminológie v slovenčine. Knižný dizajn sa zameral na pokus o prepojenie rôznych temporálnych rovín, ktoré sa v diele a jeho recepcii na Slovensku prelínajú, ako aj na aktuálnosť jeho myšlienok pre súčasnosť. Prispelo k tomu celkové grafické a typografické spracovanie diela, ako aj ilustrácie na obálke a vo vnútri knihy, ktoré využili historickú fotografiu zo zbierok Múzea mesta Bratislavy (K 10183 fotografia Skupina detí v maskách na plese v petržalskom Au café) z roku 1925. Pôvodná fotografia prechádzala sprvu procesmi rematerializácie a novej digitalizácie – pôvodne digitálne dáta sú vytlačené pomocou techniky risografie a potom znova naskenované ako digitálny obrázok so zámerom vrátiť digitálnemu materialitu a hapticitu. Každá metóda narábania s dátami na nich zanechá špecifické efekty (pixely, chyby v zázname), prinesie niečo nové a náhodné. Opakovaním toho istého v inom kontexte vzniká zmes rovnakosti a inakosti. Pôvodná fotografia je kúskovaná, opakovane kopírovaná a v náhodnej trajektórii umiestňovaná vo vrstvách na seba. Zameraním pozornosti na opakovanie sa zviditeľní štruktúra. Myšlienka rodu ako performatívnej kategórie je vtelená do procesu tvorby ilustrácií – ukazuje dekonštrukciu pôvodného prostredníctvom opakovania a premiešavania. Neónová oranžová farba obálky hovorí „pozor“, poukazuje na potenciál robiť trampoty. Domnievame sa, že subverzívnosť myšlienok tohto teoretického diela sa podarilo pretaviť do spracovania knižného dizajnu druhého vydania slovenského prekladu, a to tak na obálke, ako aj ilustráciami a zalomením textu vo vnútri knihy.

Klient:
Záujmové združenie žien ASPEKT
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn