Kontrast Grotesk – autorské písmo
Kontrast Grotesk – autorské písmo
Kontrast Grotesk – autorské písmo
Kontrast Grotesk – autorské písmo
Kontrast Grotesk – autorské písmo
Kontrast Grotesk – autorské písmo
Kontrast Grotesk – autorské písmo
Kontrast Grotesk – autorské písmo
Kontrast Grotesk – autorské písmo
Kontrast Grotesk – autorské písmo

Kontrast Grotesk – autorské písmo

Ján Filípek- hlavný autor

Kontrast Grotesk je geometrické groteskové písmo, inšpirované vývojom latinskej abecedy so špecifickým kontrastom vytvoreným zvlášť pre malú a veľkú abecedu. Kontrast v tomto písme nevzniká len klasickým spôsobom, teda písacím nástrojom (hrúbkou horizontálnych ťahov vzhľadom k vertikálnym), ale je vytváraný prostredníctvom dopredu definovaných primárnych a sekundárnych (tenších) ťahov, z ktorých potom vychádza konštrukcia písma. Toto možno vidieť napríklad v písmene „E“. Tvorba tohto písma je založená na tom, že konštrukcia verzálok (pôvod v rímskych kapitálkach) a mínusiek (korene v minuskule písanej mníchmi v skriptóriách) je natoľko odlišná, že umožnuje vytvoriť kontrast v každej sade iným spôsobom. Týmto písmo využíva vývojové prednosti jednotlivých setov. Napriek odlišnému princípu sú písmená malej a veľkej abecedy navrhnuté tak, aby spolu harmonizovali. Písmo Kontrast Grotesk bolo navrhnuté pre plynulé čítanie na obrazovke. Vďaka svojim rozšírenejším proporciám má obzvlášť vhodné využitie na texty v elektronických médiách, v ktorých nie je nutné robiť kompromisy so šetrením miesta, ako to býva v tlačovinách. Rodinu tvorí päť rezov plus italiky, malé kapitálky a malé kapitálky k italikám. Jednotlivé fonty obsahujú množstvo opentype funkcií.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Školské písmo (písmo Skolske)

Školské písmo (písmo Skolske)

Ján Filípek
Martina Rozinajová
SaxyThings lettering

SaxyThings lettering

Ján Filípek
Prejsť na diela