Nakoso – autorské písmo

Ján Filípek- hlavný autor

Nakoso je hravé a ľahko pôsobiace textovo-nadpisové písmo inšpirované kaligrafiou plochým perom a písmomaliarstvom. Jeho názov je odvodený od naklonenej osi tienovania. Obsahuje deväť hrúbkových rezov, pričom jednotlivé rezy majú priradené buď textové alebo nadpisové určenie. Zaujímavá je práca s naklonenou osou vychádzajúca z kaligrafie a viditeľná stopa ťahov. Druhým inšpiračným zdrojom je americké písmomaliarstvo, ktoré sa premietlo do konštrukcie verzálok. Prednosťou písma Nakoso je univerzálnosť jeho použitia. Hodí sa do časopisov, vizuálnych identít, malých tlačovín a pod. Prvky z kaligrafie a písmomaliarstva vnášajú do digitálneho písma hravosť a šmrnc ručne písaných písiem. Nakoso sa tak vymaňuje zo závislosti na tradícii a vydáva sa v ústrety novým podobám písma 21. storočia.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Prejsť na diela