KARAFY PRE RONA SELECT
KARAFY PRE RONA SELECT
KARAFY PRE RONA SELECT
KARAFY PRE RONA SELECT
KARAFY PRE RONA SELECT
KARAFY PRE RONA SELECT

KARAFY PRE RONA SELECT

Patrik Illo- hlavný autor

Kolekcia karáf z obdobia 2009-2010 vznikala s ambíciou postupne dopĺňať a inovovať sortiment kolekcie ručnej výroby sklárne RONA a.s. -RONA SELECT. Technologicky i dizajnovo inovatívne karafy vznikli v úzkej spolupráci dizajnéra, technológa tvarovania a sklárskych majstrov. Ambíciou dizajnéra bolo vytvorenie plne funkčného dizajnu s vysokými výtvarnými kvalitami, pri akceptovaní všetkých technologických špecifík ručnej výroby sklárne RONA a.s. v Lednických Rovniach. Produkty sú komerčne veľmi úspešné, našli si zákazníkov po celom svete.

Výrobca:
Rona, a. s.
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Produktový dizajn
Skip to content