Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry
Juraj Váh: Hry

Juraj Váh: Hry

Ondrej Gavalda- hlavný autor

Dramatik, prozaik, divadelný a rozhlasový dramaturg, prekladateľ, kritik Juraj Váh pôsobil v slovenskom kultúrnom živote tri desaťročia. Dramatická tvorba Juraja Váha je obsiahla, zahŕňa divadelné a rozhlasové hry, televízne scenáre, ale aj dramatizácie a kritické žánre. Napriek tomu, vďaka politickým obmedzeniam a straníckym zásahom do života a diela autora, nie je v súčasnosti jeho dielo verejne známe ani prístupne. Prvý zväzok Súborného diela Juraja Váha obsahuje pätnásť divadelných hier, Jednotlivé diela sú doplnené ďalšími materiálmi z autorovej pozostalosti a z Archívu Divadelného ústavu. Sprístupnenie Váhovho dramatického diela je impulzom k výskumu dejín slovenskej drámy a zároveň príspevkom Divadelného ústavu k výskumu dejín slovenskej drámy a k diskusii o jej podobách v dobe ideologických obmedzení a umeleckých i ľudských kompromisov. Monumentalizácia aj vo výtvarnej forme publikácie tak vyplýva z obrovského množstva materiálu a zároveň je zámerom, ako upozorniť na slovenského dramatika, ktorého hry presahujú charakter tzv. dedinských drám, typických pre Slovensko. Témy a nové formy drám Juraja Váha sa radia skôr k moderným európskym prúdom druhej polovice 20. storočia v literatúre. Od tohto sa odráža aj výtvarný zámer publikácie, inšpirovaný dobovými výtvarnými tendenciami. Návrh obálky používa kombinovanú typografickú hru pozitívnych a negatívnych písmen, ktoré odkazujú na rôznosť charakterov vo Váhových hrách. Použité písmo Irma, autor písma Peter Biľak.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn