DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS

DÔVERA SANS

Ondrej Jób- hlavný autor
Rudolf Letko- spoluautor

Zadanie Najväčšia súkromná poisťovňa Dôvera potrebovala písmo, ktoré svojim vizuálnym charakterom podporí komunikáciu a branding spoločnosti. Riešenie Vytvorili sme geometrické bezpätkové písmo Dôvera Sans, ktorého charakteristickým znakom je unikátna diakritika, inšpirovaná logom poisťovne Dôvera. Prenesením vizuálneho princípu vokáňa do charakteru diakritiky, sme zabezpečili prirodzený transport vizuálnej identity do textovej komunikácie poisťovne.

Klient:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Grafické štúdio:
Big Name s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Identita Univerzity sv. Cyrila a Metoda sv Trnave

Identita Univerzity sv. Cyrila a Metoda sv Trnave

Jakub Oleš
Rudolf Letko
Tomáš Petrek
UCM Sans písmo

UCM Sans písmo

Jakub Oleš
Rudolf Letko
Tomáš Petrek
Visit Košice

Visit Košice

Roman Juhás
Ondrej Jób
Lýdia Vilková
Prejsť na diela