DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS
DÔVERA SANS

DÔVERA SANS

Ondrej Jób- hlavný autor
Rudolf Letko- spoluautor

Zadanie Najväčšia súkromná poisťovňa Dôvera potrebovala písmo, ktoré svojim vizuálnym charakterom podporí komunikáciu a branding spoločnosti. Riešenie Vytvorili sme geometrické bezpätkové písmo Dôvera Sans, ktorého charakteristickým znakom je unikátna diakritika, inšpirovaná logom poisťovne Dôvera. Prenesením vizuálneho princípu vokáňa do charakteru diakritiky, sme zabezpečili prirodzený transport vizuálnej identity do textovej komunikácie poisťovne.

Klient:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Grafické štúdio:
Big Name s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Lúka živých tradícií

Lúka živých tradícií

Matej Klíč
Milan Bielik
Andrej Hrivnák
Matej Klíč
Matej Klíč
Milan Bielik
Andrej Hrivnák
Blanka Stručka Blahová
Petra Barčáková
Nikola Weis
Alexandra Martináková
Lenka Dzurendová
Ondrej Jób
Pavol Pilař

Lúčnica

Ondrej Jób

SNG Sans

Ondrej Jób
Prejsť na diela
Skip to content