dizajn obalu na čaj ALOE VERA 3 x 2D = 3D
dizajn obalu na čaj ALOE VERA 3 x 2D = 3D
dizajn obalu na čaj ALOE VERA 3 x 2D = 3D
dizajn obalu na čaj ALOE VERA 3 x 2D = 3D
dizajn obalu na čaj ALOE VERA 3 x 2D = 3D
dizajn obalu na čaj ALOE VERA 3 x 2D = 3D
dizajn obalu na čaj ALOE VERA 3 x 2D = 3D
dizajn obalu na čaj ALOE VERA 3 x 2D = 3D

dizajn obalu na čaj ALOE VERA 3 x 2D = 3D

Peter Eliáš- hlavný autor

Graficky veľmi pútavý a originálny obal, na ktorom tri 2D strany na seba nadväzujú a vytvárajú silný a zaujímavý 3D prvok. Obal je riešený ako jeden celok, nie ako samostatné strany boxu.

Výrobca:
Bercoff Klember
Klient:
Bercoff Klember
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Komunikačný dizajn
Skip to content