ESPRESSO káva

Peter Eliáš- hlavný autor

Káva inšpirovaná ľahkosťou, strarostlivosťou s výberom zŕn ako keď sa vtáčiky starajú o svoje mláďatá…

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn